CÔNG TY ITEC - ITSC

Dịch vụ hỗ trợ thiết kế cho nước ngoài,
Hỗ trợ thiết kế máy, tạo bản vẽ máy móc.
Bản vẽ cơ khí, bản vẽ điện, các loại bản vẽ khác.
Tạo bản vẽ kim loại tấm, triển khai bản vẽ, tạo dự liệu CAM
Hỗ trợ phát triển sản phẩm, sản phẩm nhựa, hỗ trợ xuất bản vẽ khuôn,
Bóc tách bản vẽ gia công theo chuẩn Nhật, Mỹ, Châu Âu, dựng mô hình 3D
Nguồn lực: hơn 200 kỹ sư thiết kế, kỹ thuật viên, cung cấp dich vụ chất lượng cao.

CÔNG TY ITHC - ITDC

Thiết kế máy, chế tạo máy tự động hóa
Thiết kế, sản xuất và lắp đặt máy công nghiệp
Lập trình điều khiển, làm tủ điện, phát triển IoT, AGV, Robot
Chế tạo các thiết bị vận chuyển, thiết bị lắp ráp, thiết bị kiểm tra, máy rửa…
Nguồn lực: Hơn 50 kỹ thuật, kỹ sư, nhà máy gia công, tỉ lệ nội chế cao, chi phí thấp.

CÔNG TY ITMC - ITTC

Gia công linh kiện, gia công kim loại, cắt gọt
Gia công chính xác, chế tạo đồ gá, kết cấu khung, hàn
Đối ứng đơn hàng đơn chiếc đến sản xuất hàng loạt, từ ​​kích thước nhỏ đến lớn
Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hợp đồng bào hành bảo trì, đại lý, nhận ủy thác bảo hành
Hỗ trợ lắp ráp, điều chỉnh, hiệu chỉnh và sửa chữa thiết bị, line sản xuất nhập từ nước ngoài