Lịch sử-Phát triển IDEA Group

 Tháng 1 năm 2003Người sáng lập trở về từ Nhật Bản
Làm việc cho các công ty CAD / CAM / thiết kế
Hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam
 Tháng 1 năm 2006Thành lập và quản lý công ty Nhật Bản tại Việt Nam
Nhận vẽ cad, xây dựng mô hình 3D
 Tháng 5 năm 2010Thành lập IDEA Technology Co., Ltd. với 5 nhân viên
Bắt đầu kinh doanh, hỗ trợ thiết kế cơ khí cho Nhật Bản
Trace, mô hình 3D, hợp đồng hỗ trợ lĩnh vực thiết kế máy
 Tháng 7 năm 2011Di dời văn phòng để mở rộng
Phát triển kinh doanh thiết kế cơ khí cho Nhật Bản
Trace, mô hình 3D, bóc tách bản vẽ, hỗ trợ công việc thiết kế
 Tháng 5 năm 2012Đào tạo thêm 22 nhân viên  thiết kế và tăng dần số lượng.
Góp 15% vốn đầu tư vào nhà máy gia công cơ khí chính xác VIJA
Hợp đồng gia công cho các công ty Nhật Bản và các công ty nước ngoài
 Tháng 12 năm 2013Thành lập công ty ITTC
Thương mại, xuất nhập khẩu và sản xuất, tăng lên 30 người
 Tháng 1 năm 2014Đơn đặt hàng từ Nhật Bản lần lượt tăng, mở rộng kinh doanh
Nhân viên tăng từ 31 lên 98, mở rộng văn phòng từ  90m2 lên 300m2
Hỗ trợ công việc thiết kế máy, tách bộ phận, thiết kế, sản xuất nói chung.
 Tháng 1 năm 2015Văn phòng mở rộng lên 450m2 và tăng lên 131 người
Tạo dữ liệu CAM, thiết kế khuôn nhựa, phân tích hợp CAE
Mở rộng bộ phận gia công, sản xuất khuôn mẫu, sản xuất thiết bị, đồ gá.
 Tháng 4 năm 2015 Mở rộng văn phòng làm việc, tăng số lượng nhân viên
Tăng hợp đồng nhân viên toàn thời gian với khách hàng Nhật Bản
Thiết lập một hệ thống gửi nhân viên để hỗ trợ thiết kế tại công ty Nhật
 Tháng 7 năm 2015Thành lập công ty công ty tự động hóa ITDC
Bản vẽ điện, thiết kế điều khiển điện, hệ thống dây điện, bảo trì
Sản xuất, thiết bị tự động hóa, nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 Tháng 1 năm 2016Thành lập Công ty ITSC
Thiết kế, và mở rộng hoạt động R&D, Robot, AGV
Đào tạo và cung cấp nguồn lực thiết kế cho thị trường Nhật
 Tháng 1 năm 2017Thành lập ITMC
Sản xuất thiết bị (gia công / lắp ráp / vận hành thử nghiệm)
Phòng chuyên dụng QA, phát triển thị truờng  Mỹ
 Tháng 3 năm 2020Triển khai xây dựng tòa nhà IDEA Group
Thành lập trung tâm phát triển công nghệ cao IDEA
Chuẩn bị thành lập trung tâm đào tạo kỹ sư thiết kế tại SHTP