Thông tin liên hệ

16 đường Bình Lợi, phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028 62 800 555

www.ideatech-vn.com