Phân tích và mô phỏng

 

Thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩmMáy vận chuyển tự động

 

Cấp và dán nhãn tự động cho sản phẩmMô phỏng h thống sản xuất bằng robot

 

Phân tích ứng suất của chuyển động vi saiPhân tích dịch chuyển của trục máy cắt

 

Phân tích ứng suất của bộ phận nângPhân tích ứng suất của bánh răng

 

Phân tích ứng suất khung dầm của máy cánPhân tích ứng suất  của máy Pinch-roll

 

Phân tích dịch chuyển của một cổng trànPhân tích sự cố, đánh giá độ bền
error: Content is protected !!