Hỗ trợ và thiết kế khuôn

Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ thiết kế khuôn nhựa,
Hỗ trợ thiết kế, kiểu dáng công nghiệp,
In 3D, chế tạo khuôn và ép nhựa, cung cấp cho khách hàng.
Xây dựng dữ lieu 3D Solid dữ liệu đám mây điểm và dữ liệu STL,
Scanning 3D từ vật thực tế, dịch vụ đo thực tế, tạo bản vẽ theo tiêu chuẩn của khách hàng.

Tham khảo

Quy trình phát triển sản phẩmPhát triển sản phẩm, in 3D
Thiết kế sản phẩm, kiểu dáng công nghiệpThiết kế sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp
Hoạt động R & D sản phẩm RobotR & D sản phẩm drone, Robot
Hỗ trợ thiết kế khuôn nhựaHỗ trợ thiết kế khuôn nhựa
Hỗ trợ thiết kế khuôn, bóc tách bản vẽ.Hỗ trợ thiết kế khuôn, bóc tách bản vẽ.
H trợ sản xuất khuôn mẫuH trợ sản xuất khuôn mẫu
Ép sản phẩm, cung cấp cho khách hàngÉp sản phẩm, cung cấp cho khách hàng
Dịch vụ in 3DScan 3D và xử lý dữ liệu
error: Content is protected !!