Dịch vụ hỗ trợ thiết kế

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm nhận thầu hoặc hỗ trợ thiết kế.
Công việc có thể được thực hiện với chi phí thấp hơn lao động, k sư ở Nhật, M.
Ngoài đơn giá hàng giờ, chúng tôi cũng nhận theo dự án hoặc ký kết các hợp đồng k sư thiết kế độc quyền.
Chúng tôi có nhiều công ty Nhật Bản thực hiện hợp đồng độc quyền và làm việc rất hiệu quả.

Trong số 250 k sư thiết kế hiện có, bao gồm 205 nhân lực thuộc bộ phận hỗ trợ thiết kế cho thị trường nước ngoài, và có độ tuổi trung bình là 26. Số lượng đối tác khách hàng Nhật Bản, M trên 150 công ty.

Dịch vụ thiết kế bản vẽ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ
Thiết kế bản vẽ lắp
Lập bản vẽ v lắpNhận thiết kế 3D
Hỗ trợ thiết kế 3DHỗ trợ thiết kế ý tưởng
Thiết kế h thống tự động bằng robotThiết kế đồ gá hàn bằng robot
Dịch vụ hỗ trợ thiết kế 3D
Dịch vụ thầu thiết kế ngược
error: Content is protected !!